«Vi er hjertet av landbruksutviklingen i vår region, en sterk pådriver for bønder og landbruksfellesskap. Gjennom våre prosjekter løfter vi landbruket,  knytter bånd mellom bønder og leder initiativer både lokalt og nasjonalt for et styrket landbruk. Vår visjon er å forme en bærekraftig og blomstrende fremtid for landbruket i Norge!

Ta kontakt med vår erfarne lokale rådgiver for samarbeid
Hanne Prøis Kristiansen – hanne@nhage.com