Forretningsmuligheter i grønt skifte. Hvilken plass kan Nore og Uvdal ta i det grønne skifte og hvilke muligheter finnes?

Hvordan er det store bildet? Hvilke muligheter finnes i sirkulærøkonomi og ressursutnyttelse?

Bli med på digitalt foredrag!

Knut Skinnes vil opplyse og inspirere oss, han er ansvarlig tilrettelegger og partner i Green House. Knut kommer fra bygda under Norefjell, og er genuint opptatt av å skape løsninger som kan få fram potensialet jordbruket og skogbruket har i klimakampen. Han har bred erfaring med næringsutvikling, politikk, og klimaarbeid. Knut har tidligere vært med på å starte opp ulike selskaper, og dratt i gang flere suksessrike initiativer.
For deltakelse trykk på linken her for å delta på Teams.

Vi inviterer til online kurs i å annonsere på nett, samt å lage enkle gode filmer som kan brukes i markedsføringen. Bli knallgod på å treffe din målgruppe og dermed øke omsetningen!

Kurset passer for handel-, service- og reiselivsbedrifter.

Det er maks 15 bedrifter som kan være med, så her er det førstemann til mølla (flere hos hver bedrift kan sitte sammen). Arbeidsform: Dere vil jobbe underveis med praktiske oppgaver knyttet til egen bedrift.

Kursholdere: Kreativ Industri med Lone Hegg og Andreas Markussen

Pris: 850 NOK per bedrift eks. mva (500 NOK eks. mva for målbedrifter i Buskerud Næringshage AS)
(Kurset er delfinansiert av Innovasjon Norge og dermed er det en hyggelig pris på et godt kurs)

Påmelding innen 4.desember: https://buskerudnhage.hoopla.no/sales/bligodpanett2 

Gjennomføres også 10.mai 2021, med påmeldingsfrist 30.april. Påmelding: https://buskerudnhage.hoopla.no/sales/bligodpanett2.0-mai2021

Kursinnhold

Avansert annonsering på Facebook og Instagram (Facebook Business)

En introduksjon til verktøyet Annonse-administrasjon
Hvordan bygge opp en kampanje
Format og innhold på annonsen
Deltakerne setter opp en test-kampanje og begynner på en Facebook-annonse

Søkemotor-markedsføring (Google Ads):

Hvorfor søkemotor-markedsføring kan gi resultater – selv for små bedrifter
En introduksjon til Google Ads
Deltakerne prøver å lage en Google-annonse

Videoredigering ved hjelp av en mobiltelefon:

Videoer på sosiale medier – hva og hvordan
Introduksjon til videoredigering
Teksting av videoer
Deltakerne filmer og redigerer egne filmsnutter ved hjelp av en mobiltelefon

Spørsmål? Kontakt Gro Irene, 92261233, groirene@nhage.com

Kursene gjennomføres i samarbeid med

Det selges svært mange hyttetomter og det skal bygges mange hytter i årene fremover. I tillegg skifter brukte hytter eiere og trenger oppussing.

Hvordan er vi rigget til å sikre at oppdragene kommer lokale aktører til gode? Er vi forberedt til å ta ut potensialet? Og er kommunene klare til å håndtere dette?

Er Byggebransjen i Numedal forberedt på å ta imot flere oppdrag? Eller hvordan kan vi bli forberedt?

Dersom dette er noe som trigger deg, bli med på møtet og en god arbeidsøkt hvor vi diskuterer oss fram til gode løsninger.

TID: Torsdag 14.januar
Kl: 14:00-17:00
Sted : OBS. Denne blir digitalt gjennomført etter råd fra retningslinjer fra 4.januar 2021
Påmelding innen 10.januar til groirene@nhage.com eller 92261233

Vi inviterer til online kurs i å få lokalmat på menyen!

Bli med på kokkekurs for å utvikle sesongbaserte menyer. Lær å utnytte norske og lokale råvarer, slik at du kan gi dine gjester en bedre smak av Norge.

Hva lærer du?

Du får verktøy og kunnskap for å gi dine gjester en god og lønnsom meny, samt innføring i generell økonomi og hygiene. Kurset har fokus på å bruke flere norske råvarer og utvikle menyvariasjon basert på sesong.

Det er maks 20 bedrifter som kan være med

Kursholdere: Kulinarisk Akademi m/Kjell Patrick Ørmen Johnsen

Last ned programmet Lokalmatkurset – lokalmat på menyen 18.-19.januar 2021

Pris: 1500,- NOK per bedrift eks. mva. Målbedrifter av Buskerud Næringshage AS og medlemsbedrifter av Nore og Uvdal Næringsselskap SA betler kr. 800 NOK per bedrift eks. mva.
(Kurset er delfinansiert av Innovasjon Norge og dermed er det en hyggelig pris på et godt kurs)

Påmelding innen 4.januar: https://buskerudnhage.hoopla.no/sales/lokalmatkurset
Spørsmål? Kontakt Gro Irene, 92261233, groirene@nhage.com

Vi inviterer til online kurs i å få lokalmat på menyen!

Bli med på kokkekurs for å utvikle sesongbaserte menyer. Lær å utnytte norske og lokale råvarer, slik at du kan gi dine gjester en bedre smak av Norge.

Hva lærer du?

Du får verktøy og kunnskap for å gi dine gjester en god og lønnsom meny, samt innføring i generell økonomi og hygiene. Kurset har fokus på å bruke flere norske råvarer og utvikle menyvariasjon basert på sesong.

Det er maks 20 bedrifter som kan være med

Kursholdere: Kulinarisk Akademi m/Kjell Patrick Ørmen Johnsen

Last ned programmet Lokalmatkurset – lokalmat på menyen 18.-19.januar 2021

Pris: 1500,- NOK per bedrift eks. mva. Målbedrifter av Buskerud Næringshage AS og medlemsbedrifter av Nore og Uvdal Næringsselskap SA betler kr. 800 NOK per bedrift eks. mva.
(Kurset er delfinansiert av Innovasjon Norge og dermed er det en hyggelig pris på et godt kurs)

Påmelding innen 4.januar: https://buskerudnhage.hoopla.no/sales/lokalmatkurset
Spørsmål? Kontakt Gro Irene, 92261233, groirene@nhage.com

Bli med på to timers inspirerende arbeidsøkt der du får løfte blikket opp fra daglig drift.

  • Ønsker du å drodle om nye forretningsmuligheter og løsninger for framtida?
  • Har du behov for å endre kurs på grunn av koronakrisen?
  • Møter du nye krav og forventninger om grønn omstilling eller digitalisering?
  • Opplever du endret kundeatferd eller økt konkurranse?
  • Eller vil du rett og slett videreutvikle bedriften eller bidra til knoppskyting?

Bli med på åpen digital INNOVASJONSLAB – der møter du likesinnede som ønsker å ta en kort pause fra daglig drift for å drøfte ideer og muligheter som ikke er i drift enda.

Innledning ved Klaus Røiri, Innolab AS.

Det er helt gratis å delta.

Meld deg på her innen 3. februar

Nytt av året er at vi starter opp med Digital Morgenkaffe første fredagen i måneden fra klokken 08:00 til 08:30. Her blir det en uformell tone hvor vi blant mye annet informerer om månedens aktiviteter samt gjerne vil ha dialog og nyttige innspill fra dere! Klikk på linken til venstre: Arrangementets hjemmeside og du klikker deg rett inn i møtet på Teams!

Hva er et helhetlig innovasjonsprogram?

Det er et program med samlinger hvor du får faglig påfyll, kunnskap som bidrar til å øke egen innovasjonsevne for deg personlig, for ditt prosjektteam. Kunnskapen tar du med deg tilbake til din virksomhet og bidrar til å øke evnen til innovasjon i egen virksomhet. Ved å delta vil du bygge nettverk, da får du også økt egen evne og vilje til å stå løpet ut i ditt eget innovasjonsarbeide.

Vi kobler deg/ dere til andre miljøer dersom det skulle være av nytte. Alt vi gjør skal bidra til å gjøre sjansen for å lykkes enda høyere for deg og ditt team.  Det er seks samlinger tilsammen. Fire fagsamlinger, en femte samling med en jurysom gir deg/ dere konstruktive tilbakemeldinger. Helt til slutt setter vi inn høygiret og inviterer til en systematisk gjennomgang i en siste samling «prosjektlab». Dette gir deg det ekstra giret du trenger for å sette fart på sakene. Derfor heter det Helhetlig innovasjonsprogram. Vi ønsker å få deg og ditt team helt i mål med deres innovasjonsprosjekt. På en helhetlig og god måte, hvis det er nytte for deg og ditt team. Innovasjonstrenere er tilgjengelige dersom det skulle være av interesse med en time eller to med dem.

Neste helhetlige innovasjonsprogram starter 16.februar. Det er alltid spennende å se hvilke prosjekter som blir med. Vi vet er at en god miks av deltakere fra privat og offentlig sektor løfter innovasjonsevnen i din region. Samspillet mellom oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter skaper forståelse og ny kunnskap om hverandre. Neste program er åpent for påmelding nå!

Flere av partiene på Stortinget har i media tatt til orde for å gjeninnføre arvegiften. Siden det er Stortingsvalg i år er du kanskje en av dem som vurderer et generasjonsskifte?

Det er usikkert om og i hvilken form en arveavgift eventuelt kommer tilbake. Vi erfarer imidlertid at mange av våre klienter vurderer å gjennomføre eller starte på et generasjonsskifte før valget 2021, for det tilfelle at arveavgift gjeninnføres etter stortingsvalget.  dagens gunstige regler blir endret høsten 2021.

Vi inviterer derfor til et webinar hvor vi gjennomgår hva dere som eiere av virksomheter bør tenke på dersom man vurderer et generasjonsskifte før innføring av evt. arveavgift, med særlig fokus på omorganiseringer og andre grep for å forberede generasjonsskiftet.

På dette webinaret vil vi blant annet behandle følgende spørsmål:

  • Hvordan bør overføring til neste generasjon skje?
  • Hvilke muligheter har vi for å sikre nåværende eiers økonomi?
  • Hvordan overføre aksjer/eiendeler men allikevel beholde styring?
  • Skattefri omorganisering av virksomhet fra personlig eid virksomhet i forkant av generasjonsskifte?
  • Hvordan omstrukturere skattefritt for å tilrettelegge for fordeling mellom barn og generasjoner?

 

Det er lagt opp til 45 min med presentasjon og 15 min til å besvare spørsmål via nettet. Vi vil også prøve å besvare spørsmål løpende under webinaret.

 

Eivind Thorstad er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma og har i 15 år bistått en rekke eiere og virksomheter med generasjonsskifte og omstrukturering av virksomhet i denne forbindelse.

Tid: 18.februar kl. 09:00-10:00

Påmelding innen 16. februar på denne linken!

Link til webinaret

 

 

Er du Gründer eller i gang med å etablere en bedrift – da har vi et godt tilbud til deg i 2021!

 

Næringshagene i Norge har utviklet et program som heter Gründerakademiet – og dette implementerer vi i vår region i 2021.

Kort fortalt blir man med på et løp som går over 4 måneder, dere dere får tilgang til en webportal med digital læring samtidig som vi samles digitalt over 2 dager per måned.

Vi har satt av en time til introduksjon av programmet – bli med og se om det er noe for deg!

Tid: 25.februar

Kl. 09:00-10:00

Link til møtet